GMC_Behoud_door_Beheer_1
GMC_Bescherming_Toezicht_2
GMC_Rendement_Leegstand_3

Leegstaand Vastgoed Management

G.M.C. Beheergroep is gespecialiseerd in het beheren van vastgoed. Onze specialiteit: het beheren van tijdelijk leegstaand vastgoed voor korte of langere termijn.

Wat waardevol is, dient waardevol te blijven.

Wat waardevol is, dient waardevol te blijven. Dat is de gulden regel voor het beheer van al onze panden. Een eenvoudig principe dat binnen GMC door iedereen wordt omarmd. Je vindt het terug in alle geledingen van onze dienstverlening en het vormt een solide basis om een pand, met alles wat daarbij komt kijken, goed te managen. En voor de langere duur! Verder beschikken wij over  actuele kennis van de  materie (we worden nog regelmatig bijgeschoold), veel ervaring en een gezonde dosis nuchterheid. Zo voorkomen wij de achteruitgang en waardevermindering van uw pand. Een geruststellend idee.

Dit kunnen we voor u betekenen

Wij zorgen voor onderhoud, beveiliging en eventueel juridische bijstand. En altijd zijn we op zoek naar oplossingen die voor alle partijen voordelig zijn. Niet zelden spelen we het klaar om uit een leegstaand pand een financieel rendement te creëren. Het hoeft geen betoog dat onze klanten daar zeer tevreden over zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=KjXzVOjV2LA

Behoud door beheer

Alles wat niet actief wordt gebruikt, gaat snel achteruit. Voor gebouwen geldt hetzelfde. Wij zorgen ervoor dat uw pand representatief blijft en daardoor zijn waarde behoudt. Zodat u straks bij verhuur of verkoop er financieel niet bij inschiet. Beheer is voor GMC een breed begrip. Het gaat om het managen van het noodzakelijk onderhoud, maar ook om het managen van toegang ( niet iedereen kan zomaar het terrein op), en het houden van toezicht. GMC heeft property-managers in dienst die zich uitstekend van hun taak kwijten. Maar het kan ook zijn dat we kiezen voor tijdelijke bewoning of bedrijfshuisvesting waardoor er altijd iemand in het pand aanwezig is. Maar welke oplossing het ook wordt: u kunt er rustig vanuit gaan dat wij voor u altijd met de oplossing komen die het beste bij u en uw pand past.