GMC_Behoud_door_Beheer_1
GMC_Bescherming_Toezicht_2
GMC_Rendement_Leegstand_3

Behoud door beheer

Alles wat niet actief wordt gebruikt, gaat snel achteruit. Voor gebouwen geldt hetzelfde. Wij zorgen ervoor dat uw pand representatief blijft en daardoor zijn waarde behoudt. Zodat u straks bij verhuur of verkoop er financieel niet bij inschiet. Beheer is voor GMC een breed begrip. Het gaat om het managen van het noodzakelijk onderhoud, maar ook om het managen van toegang ( niet iedereen kan zomaar het terrein op), en het houden van toezicht. GMC heeft property-managers in dienst die zich uitstekend van hun taak kwijten. Maar het kan ook zijn dat we kiezen voor tijdelijke bewoning of bedrijfshuisvesting waardoor er altijd iemand in het pand aanwezig is. Maar welke oplossing het ook wordt: u kunt er rustig vanuit gaan dat wij voor u altijd met de oplossing komen die het beste bij u en uw pand past.