GMC_Behoud_door_Beheer_1
GMC_Bescherming_Toezicht_2
GMC_Rendement_Leegstand_3

Bescherming door toezicht

Er zijn verschillende vormen van toezicht mogelijk. De ene keer ligt de nadruk de beveiliging, de andere keer op het managen van toegang. Elk pand en elke locatie is uniek en wordt zorgvuldig op zijn specifieke kenmerken beoordeeld. Wat is de beste oplossing in uw situatie? Wat geeft het meeste rendement? Hoe kunnen we uw zorgen  als eigenaar of makelaar nou het beste wegnemen?

We kunnen een property-manager plaatsen die in de hoedanigheid van huismeester dagelijks de gang van zaken voor u in de gaten houdt. Maar het kan ook zijn dat we u adviseren om te kiezen voor tijdelijke bewoning of tijdelijke bedrijfshuisvesting onder toezicht van GMC. U krijgt dan tijdelijk bewoners in uw pand of een bedrijf. Op die manier blijft de dagelijkse dynamiek van uw pand in stand en zo voorkomt u de problemen die bij een leegstand pand nu eenmaal op de loer liggen, zoals vandalisme, inbraak of zelfs kraak.

We zeiden het al: elke situatie is uniek. Daarom gaan we graag eerst met u aan tafel om kennis te maken en de problematiek rondom uw leegstaande pand in kaart te brengen. Vervolgens komen we met een oplossing. Wanneer u geïnteresseerd bent, bel ons dan gewoon (024) 3600088, of neem contact met ons op via het contactformulier. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs.